Cookie beleid

Cookie beleid

Verantwoordelijke uitgever

R. Weisshaupt AG

CEO:
Reiner Weisshaupt
Tim de Toledo Sommerlath

Roetgener Strasse 65
4730 Raeren
België
Tel .: +32 (0) 87 59 35 00
info@wep-weisshaupt.com

Webdesign

CITO Communicatie GmbH
Tel .: +32 (0) 476 59 51 32
info@cito.be

Cookies Policy

Artikel 1 e - Algemeen 

De onderneming maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, zoals pixels en tags, om de gebruikerservaring van de bezoekers en geregistreerde klanten (hierna: de gebruiker) van de website onder de hiernavolgende domeinen zo optimaal mogelijk te houden: https://wep-weisshaupt.com

De specifieke doeleinden voor het gebruik van cookies zijn verder bepaald onder artikel 3. 

 

Artikel 2 - Identificatiecookie 

2.1.
Een cookie is een klein bestandje dat op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst. Ze helpen de onderneming om het apparaat van de gebruiker te identificeren en maken het gebruik van de diverse functionaliteiten van de website mogelijk, waaronder de aanmelding bij de account van de gebruiker.              

2.2.
Bij het eerste bezoek van de gebruiker op de website zal op de eerste pagina een balk worden weergegeven om de gebruiker te wijzen op het bestaan van de cookies en de gebruiker de mogelijkheid te bieden om hetzij (1) de website verder te gebruiken zonder de cookies uit te schakelen, hetzij (2) de website te verlaten, hetzij (3) de website verder te gebruiken mits het uitschakelen van één of meer cookies.              

2.3.
Als de gebruiker geen cookies wilt ontvangen, kan deze zijn/haar browserinstellingen wijzigen van het apparaat waarop de website wordt bezocht. Indien de gebruiker de website gebruikt zonder de browserinstellingen te wijzigen, wordt de gebruiker verondersteld akkoord te gaan om alle cookies te ontvangen op de website. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de gebruikerservaring en/of de functionaliteiten van website niet optimaal zal zijn /zullen werken zonder cookies.      

 

Artikel 3 - Verantwoording van de verwerking 

3.1.
De onderneming verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens zoals bepaald in de Privacy Policy van de Website. De gebruiker aanvaardt eveneens dat de onderneming toegang heeft tot de door de cookies verzamelde gegevens en dat de onderneming deze gegevens opslaat. Deze opslag van of de toegang tot informatie vormt een verwerking van persoonsgegevens met het oog op de realisatie van de in deze Cookie Policy en in de Privacy Policy vermelde doelstellingen.                  

3.2.
De gebruiker van de website kan op elk moment en kosteloos zijn of haar toestemming intrekken, door de cookies uit te schakelen en hierover een schriftelijk verzoek te sturen naar:
info@weisshaupt.com         

 

Artikel 4 - Gebruikersrechten 

Overeenkomstig de Privacy Policy beschikt de gebruiker ten allen tijde over het recht tot toegang en verbetering van de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en die werden verzameld door middel van cookies. Hij/zij heeft eveneens het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en/of de overdracht van deze gegevens aan derden voor promotiedoeleinden van producten en diensten. De gebruiker kan tevens vragen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens, of gegevens die niet of niet meer up-to-date zijn te verbeteren of te schrappen. De gebruiker heeft tevens het recht de onderneming te vragen om de persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken, en ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Artikel 5 - Bewaartermijnen 

De onderneming zal de persoonsgegevens van de gebruiker die het verwerkt via de cookies bewaren gedurende de volledige duurtijd dat de website of toekomstige versies ervan die dezelfde persoonsgegevens gebruiken, online zijn. De bewaartermijn van de persoonsgegevens die via cookies van derden verwerkt worden, is bepaald door het privacybeleid van de betrokken cookies.

 

Artikel 6 - Klachten 

De gebruiker heeft steeds het recht om alle klachten inzake datalekken of vermeende schending van de privacy inzake het gebruik van cookies door de onderneming in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit via de volgende coördinaten:

Gegevens beschermingsautoriteit

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel .: + 32 (0) 2 274 48 00
Fax: + 32 (0) 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
Website: https://autoriteprotectiondonnees.be              

 

Artikel 7 - Cookies van derden 

Eventuele vertrouwde partners adverteren op de website en plaatsen mogelijkerwijze cookies op het apparaat van de gebruiker waarmee deze de website bezoekt. De gebruiker dient het privacybeleid van deze voornoemde ondernemingen te raadplegen, zodat de gebruiker kennis heeft van de wijze waarop die ondernemingen de cookies gebruiken en zodat de gebruiker al dan niet zijn of haar toestemming met hun privacybeleid kan geven.

 

Artikel 8 - Soorten gebruikte cookies 

8.1.
De onderneming gebruikt twee soorten cookies: permanente en sessiecookies. Een permanente cookie wordt ingesteld zodra de gebruiker zich heeft aangemeld met een account. De volgende keer dat de gebruiker de website bezoekt met hetzelfde apparaat, biedt de permanente cookie de onderneming de mogelijkheid om de gebruiker als bestaande gebruiker te herkennen, zodat de gebruiker zich niet opnieuw hoeft aan te melden om de website te gebruiken.               

8.2.
Een sessiecookie wordt gebruikt om een specifiek bezoek aan de website te identificeren. Sessiecookies vervallen na een korte periode of wanneer de gebruiker de browser sluit waarmee het bezoek is gebeurd.             

8.3.
De onderneming kan andere technologieën zoals Adobe Flash gebruiken om het functionele equivalent van een cookie op het apparaat van de gebruiker te plaatsen. 

8.4.
De onderneming kan cookies instellen wanneer de gebruiker de website bezoekt of de cookies kunnen worden ingesteld door andere websites of services die inhoud uitvoeren op de pagina die de gebruiker op de website bekijkt (de cookies van derden).

 

Artikel 9 - Doeleinden van cookies 

9.1.
De cookies die de onderneming gebruikt, verschaffen informatie omtrent het tijdstip van de dag waarop de gebruiker de website bezoekt en de voorkeuren van de gebruiker. Tevens gebruikt de onderneming de cookies om de gebruikerservaring van de cookies te verbeteren. Cookies maken de interacties met de website ook veiliger en sneller. Ze zorgen ervoor dat de gebruikerservaring op de gebruiker is afgestemd en overeenkomt met de persoonlijke instellingen van de gebruiker. 

9.2.
Het bedrijf gebruikt cookies voor verschillende doeleinden: 

  • Verifikatie

De onderneming gebruikt cookies om te weten wanneer de gebruiker is aangemeld, zodat het de juiste informatie kan weergeven en de gebruiker een persoonlijke gebruikerservaring kan bieden.

  • Beveiliging

De onderneming gebruikt cookies voor het ondersteunen of inschakelen van de beveiligingsfunctionaliteiten die de onderneming toepast, en om de onderneming te helpen bij het detecteren van kwaadaardige activiteiten.

  • Voorkeuren, functies en dienstverlening

De onderneming maakt gebruik van cookies om te weten welke taal de gebruiker wil gebruiken, wat zijn of haar communicatievoorkeuren zijn, en ze helpen de gebruiker bij het invullen van formulieren op de website. Ze verschaffen de gebruiker tevens functionaliteiten en aangepaste inhoud.

  • Prestaties, analyse en onderzoek

De onderneming maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over hoe de website en eventuele plug-ins wereldwijd presteren. De onderneming gebruikt tevens cookies om producten, functies en diensten te begrijpen, te verbeteren en te onderzoeken, ook wanneer de gebruiker de website opent vanaf andere websites, toepassingen of apparaten, zoals een apparaat dat niet de eigendom is van de gebruiker of een mobiel apparaat (smartphone of tablet).

Wistia

Statistieken, marketing / tracking

gebruik

We gebruiken Wistia voor videoweergave. Lees verder

Openbaarmaking van gegevens

Voor meer informatie kunt u de Wistia privacybeleid lezen.

Statistik

Naam
opslagruimte
hardnekkig
Functie
Opslaan als de gebruiker ingesloten inhoud heeft gezien

Marketing / Tracking

Naam
opslagruimte
hardnekkig
Functie
Bewaar gebruikersacties op de site

WooCommerce

Statistik

gebruik

We gebruiken WooCommerce voor webshopbeheer. Lees verder

Openbaarmaking van gegevens

Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Statistik

Naam
opslagruimte
Functie
Laatste bezoek opslaan

Google Analytics

Statistieken (anoniem)

gebruik

We gebruiken Google Analytics voor websitestatistieken. Lees verder

Openbaarmaking van gegevens

Voor meer informatie kunt u de Privacybeleid van Google Analytics lezen.

Statistieken (anoniem)

Naam
opslagruimte
2 jaar
Functie
Telt en volgt paginaweergaven

Intercom Messenger

functioneel

gebruik

We gebruiken Intercom Messenger voor chatondersteuning. Lees verder

Openbaarmaking van gegevens

Voor meer informatie kunt u de Intercom Messenger privacybeleid lezen.

functioneel

Naam
opslagruimte
1 week
Functie

Google Fonts

Marketing / Tracking

gebruik

We gebruiken Google-lettertypen om weblettertypen weer te geven. Lees verder

Openbaarmaking van gegevens

Voor meer informatie kunt u de Privacybeleid van Google Fonts lezen.

Marketing / Tracking

Naam
opslagruimte
niets
Functie
Vraag het gebruikers-IP-adres aan

Google reCAPTCHA

Marketing / Tracking

gebruik

We gebruiken Google reCAPTCHA voor spampreventie. Lees verder

Openbaarmaking van gegevens

Voor meer informatie kunt u de Google reCAPTCHA privacybeleid lezen.

Marketing / Tracking

Naam
opslagruimte
sessie
Functie
Filter aanvragen van bots
Naam
opslagruimte
sessie
Functie
Filter aanvragen van bots
Naam
opslagruimte
hardnekkig
Functie
Filter aanvragen van bots

Google Maps

Marketing / Tracking

gebruik

We gebruiken Google Maps voor kaartweergave. Lees verder

Openbaarmaking van gegevens

Voor meer informatie kunt u de Privacybeleid van Google Maps lezen.

Marketing / Tracking

Naam
opslagruimte
niets
Functie
Vraag het gebruikers-IP-adres aan

YouTube

Marketing / tracking, functioneel, statistieken

gebruik

We gebruiken YouTube voor videoweergave. Lees verder

Openbaarmaking van gegevens

Voor meer informatie kunt u de Privacybeleid van YouTube lezen.

Marketing / Tracking

Naam
opslagruimte
sessie
Functie
Bewaar locatiegegevens

functioneel

Naam
opslagruimte
6 maanden
Functie
Schat bandbreedte

Statistik

Naam
opslagruimte
sessie
Functie
Sla het unieke gebruikers-ID op
Naam
opslagruimte
1 jaar
Functie
Volg bezoekers over websites

Facebook

Marketing / tracking, functioneel

gebruik

We gebruiken Facebook om de nieuwste sociale berichten en / of sociale deelknoppen weer te geven. Lees verder

Openbaarmaking van gegevens

Voor meer informatie kunt u de Privacybeleid van Facebook lezen.

Marketing / Tracking

Naam
opslagruimte
1 jaar
Functie
Beheer de frequentie van weergegeven advertenties
Naam
opslagruimte
2 jaar
Functie
Laatste bezoek opslaan
Naam
opslagruimte
1 jaar
Functie
Bewaar gebruikersgegevens
Naam
opslagruimte
3 maanden
Functie
Bewaar een unieke sessie-ID
Naam
opslagruimte
3 maanden
Functie
Schakel advertentieweergave of retargeting in
Naam
opslagruimte
3 maanden
Functie
Volg bezoekers over websites
Naam
opslagruimte
2 jaar
Functie
Voorkom fraude
Naam
opslagruimte
2 jaar
Functie
Browserinformatie opslaan
Naam
opslagruimte
1 jaar
Functie
Bewaar gebruikersgegevens

functioneel

Naam
opslagruimte
1 week
Functie
Definitie van de schermresolutie
Naam
opslagruimte
90 dagen
Functie
Laat gebruiker aangemeld
Naam
opslagruimte
90 dagen
Functie
Sla het unieke gebruikers-ID op
Naam
opslagruimte
90 dagen
Functie
Voorkom fraude
Naam
opslagruimte
sessie
Functie
Opslaan en bijhouden als het browsertabblad actief is

LinkedIn

Marketing / tracking, functioneel

gebruik

We gebruiken LinkedIn om de laatste social posts en / of social share buttons weer te geven. Lees verder

Openbaarmaking van gegevens

Voor meer informatie kunt u de Privacybeleid van LinkedIn lezen.

Marketing / Tracking

Naam
opslagruimte
2 jaar
Functie
Browserinformatie opslaan
Naam
opslagruimte
1 maand
Functie
Schakel advertentieweergave of retargeting in
Naam
opslagruimte
3 maanden
Functie
Browserinformatie opslaan
Naam
opslagruimte
30 dagen
Functie
Schakel advertentieweergave of retargeting in
Naam
opslagruimte
1 dag
Functie
Bewaar gebruikersacties op de site
Naam
opslagruimte
2 jaar
Functie
Bewaar gebruikersacties op de site
Naam
opslagruimte
sessie
Functie
Bied functies op verschillende pagina's

functioneel

Naam
opslagruimte
10 jaar
Functie
Bewaar persoonlijke voorkeuren
Naam
opslagruimte
sessie
Functie
Bied functies op verschillende pagina's

Overig

Onderwerp van het onderzoek

gebruik

Openbaarmaking van gegevens

De overdracht van gegevens wordt nog onderzocht

Onderwerp van het onderzoek

Naam
onbepaald
opslagruimte
Functie
Naam
opslagruimte
Functie
Naam
loglevel
opslagruimte
Functie
Naam
intercom.played-meldingen
opslagruimte
Functie
Naam
opslagruimte
Functie
Naam
_ym36618640_reqNum
opslagruimte
Functie
Naam
_ym_retryReqs
opslagruimte
Functie
Naam
_ym_fip
opslagruimte
Functie
Naam
_ym36618640_lastHit
opslagruimte
Functie
Naam
_ym_uid
opslagruimte
Functie
Naam
_ym36618640_lsid
opslagruimte
Functie
Naam
wp-autosave-1
opslagruimte
Functie
Naam
rs6_overzicht_pagination
opslagruimte
Functie
Naam
_ym_d
opslagruimte
Functie
Naam
_gid
opslagruimte
Functie
Naam
_gat
opslagruimte
Functie
Naam
wp-saving-bericht
opslagruimte
Functie
Naam
complianz_policy_id
opslagruimte
365 dagen
Functie
Naam
complianz_consent_status
opslagruimte
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_stats
opslagruimte
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_marketing
opslagruimte
365 dagen
Functie
Naam
_ym_isad
opslagruimte
Functie
Naam
_ym36618640_il
opslagruimte
Functie
Naam
googtrans
opslagruimte
Functie
Naam
Taal wijzigenEerste keer
opslagruimte
Functie
Naam
_ym3_lsid
opslagruimte
Functie
Naam
_ym_wasSynced
opslagruimte
Functie
Naam
_ym_gesynchroniseerd
opslagruimte
Functie
Naam
_ym3_reqNum
opslagruimte
Functie
Naam
_ga_H7RYM1ZCWD
opslagruimte
Functie
Naam
intercom. intercom-state-r70azrgx
opslagruimte
Functie

Ervaring ontmoet innovatie
© Copyright 2020 - Alle rechten voorbehouden
linkedin facebook Pinterest youtube rss tjilpen op instagram facebook-leeg rss-blanco linkedin-blanco Pinterest youtube tjilpen op instagram